Untitled Document
Untitled Document
© 2006 Planinsko društvo Vrhnika. |Izdelava: Mesec.org & PD Vrhnika
Untitled Document
Untitled Document
 
 
  - Veseli triglavci
  - Lintverni
  - Triglavke
  - Vaščani
  - Povžarji
  - Zimzelenčki
  - Cekinčki
  - Sončki
  - Barjani
 
 
 
   
 

Zgodovina mladinskega odseka !

Ustanovljen je bil leta 1964 na Mali Poljani pod Storicem, tiri leta po ustanovitvi drutva. Cilj mladih planincev je bil najbr v tistem casu prav tako, kot danes; druiti se, se veseliti, skupaj preiveti cim vec lepih trenutkov v gorah in prinaati znanje in ljubezen do narave na najmlaje. Mladinski odsek deluje e triintirideseto leto in se lahko pohvali z velikim tevilom uspenih akcij. Leta 1965 so stareji mladinci v drutvu izvolili upravno odbor mladinskega odseka z 11 clani. Odsek je zacel organizirati izlete v sredogorja in Alpe. Istega leta so mladinci na osnovnih olah Ivana Cankarja in Janeza Mraka ustanovili planinski skupini, ki sta teli po priblino 50 otrok.Leta 1976 je bila na osnovni oli ustanovljena mladinska sekcija, v vrtcu pa cicibanska sekcija. Veliko ucencev je osvojilo znak pionir planinec, kasneje pa znak mladi planinec, ki ga podeljuje Planinska zveza Slovenije. Po letu 1986 je zaradi zmanjanega tevila aktivnih clanov mladinski odsek popustil pri delu na olah. Po letu 1990 se jim je delovna vnema vrnila. Na olah so znova organizirali planinsko olo, s sestanki pred izleti in prikazi diapozitivov pa smo mlade planince vnovic spodbudili k hoji v gore. Leta 1966 so zaceli izdajati Markacije, v katerih smo objavljali vtise z gora, risbe in pesmice. Leta 1966 je bil iz vrst mladinskega odseka ustanovljen alpinisticni odsek. Njegovo delovanje je pozneje zamrlo.

Leta 1983 pa so iz vrst mladinskega odseka znova izli alpinisti in ustanovili Notranjski alpinisticni odsek. Aktivno clanstvo v mladinskem odseku se je s tem prepolovilo in izgubilo so kar nekaj mladinskih vodnikov. Kadrovske teave, ki so pestile odsek vse do leta 1990, so se pokazale tudi pri tevilu udeleencev na izletih in v taborih. Med najuspeneje akcije odseka tejemo organiziranje planinskih taborov, ki se jih udelei najvec mladih planincev. Prve tabore so organizirali v casih, ko so bili planinski tabori edina monost preivetja pocitnic zunaj doma. Zacetna leta taborjenja so bila kar zadeva organizacijo, zahtevna. Leta 1967, ko je bil tabor na Rajskih livadah nad Martuljkom, so na primer vso opremo in hrano v tabor znosili na ramenih in ne prepeljali s kombijem kot danes.

V vseh teh letih so z vsakoletnega zidanja tedilnika, postavljanja kuhinje iz krajnikov in sedenja na tleh preli na plinski tedilnik, sestavljive lesena klopi in mize, tabni otor za kuhinjo in jedilnico in montani umivalnik. Skoraj ni gorske doline, kjer ne bi taborili. e nekaj let pa imajo teave pri izbiri tabornega prostora, saj ni vec dovoljeno taboriti v Tamarju, Vratih, Zadnji Trenti in Zadnjici. Tudi v Logarsko dolini, Trenti in Bohinju lahko taborijo le v kampih ali pa na prostorih tabornike zveze. Poleg tradicionalnih letnih taborov so organizirali tudi zimske tabore na Planin in na Komni. V casu delovanja mladinskega odseka se je izolalo 35 mladinskih vodnikov za letne razmere, 7 mladinskih vodnikov za zimske razmere in 6 mentorjev. Trenutno je na mladinskem odseku kategoriziranih 6 vodnikov. Besedilo je povzeto po brouri, ki je bila izdana leta 2000 ob 40 letnici drutva.

   
   
 
nazaj
Untitled Document
 
  Društvena pisarna še vedno ...
Božično - novoletno voščilo
Razpis za zbiranje predlogov ...
Razgledni stolpi v Sloveniji
Čudovit sončen zahod nad Pl...
Koča na planini zaprta
Društvena pisarna zaprta
Sončki na Sveti planini

Vse novice
  Pzs.si
Grzs.si
Gore-ljudje.net
Vrhnika.si
Stara Vrhnika.si
Barje.net
Zavod Ivana Cankarja
Zaplana.net
Planinec.si
Hribi.net
  Vreme ARSO
Vreme Vrhnika
Vreme Slovenija
 
  Stolpi na Planini nad Vrhniko skozi čas z gradnjo zadnjega v letu 2008