varstvo narave
Untitled Document
© 2006 Planinsko društvo Vrhnika. |Izdelava: Mesec.org & PD Vrhnika
Untitled Document
Untitled Document
 
 
  - Veseli triglavci
  - Lintverni
  - Triglavke
  - Vaščani
  - Povžarji
  - Zimzelenčki
  - Cekinčki
  - Sončki
  - Barjani


Zgodovina varstva gorske narave

PREDLOG USTANOVITVE ODSEKA ZA VAROVANJE GORSKE NARAVE PRI PLANINSKEM DRUŠTVU VRHNIKA

Varovanje narave je vedno bolj aktualna tema našega vsakdana. Ljudje smo se začeli poč;asi, prepoč;asi, zavedati da je obstoj nas in vsega življenja, ki nas obdaja, odvisen predvsem od tega, kako spoštljivo se bomo v bodoč;nosti obnašali do narave. Predvsem gorski svet je zelo obč;utljiv in naraščajoči obisk gora že pobira svoj davek. Skrajni čas je, da se obiskovalci gora zavemo, da je naša naloga gore tudi varovati. Komisija za varstvo gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije deluje že od leta 1963. Vendar v preteklosti za takšno dejavnost ni bilo posebnega posluha. Izobrazili so nekaj gorskih stražarjev, katerih dejavnost pa je kar nekako zamrla. No, od leta 2001 poteka organizirano izobraževanje za gorske stražarje in za varuhe gorske narave . Program izobraževanja za varuhe gorske narave traja 72 ur (42 ur teorije, 18 ur praktič;nega dela). Izpitne obveznosti obsegajo pisne in ustne izpite ter seminarsko nalogo. Tudi zaradi organiziranega izobraževanja in predvsem iz želje, ohraniti gorsko naravo, smo se v Planinskem društvu Vrhnika odloč;ili, da ustanovimo Odsek za varstvo gorske narave. Ideja je padla na seji upravnega odbora dne 30.05.2007. V odsek so bili predlagani: Roman Novak, Suzana Novak, Milan Jerman, Darko Horvat in Vida Praprotnik, kot podmladek pa Kristijan Žagar. Za nač;elnika je bil predlagan Darko Horvat. Seveda je potrebno naš predlog potrditi še na obč;nem zboru Planinskega društva Vrhnika, ki bo februarja 2008. Dva od predlaganih članov že imata strokovni naziv VARUH GORSKE NARAVE, ena članica je še v izobraževalnem procesu. Seveda prič;akujemo, da se nam bo priključ;ilo čimveč; članov, predvsem takšnih, ki so pripravljeni na tem področ;ju kaj narediti. Sedaj nam preostane samo še to,da zaželimo odseku sreč;no in uspešno pot!

Na Vrhniki, 11. 10. 2007,  Vida Praprotnik