Untitled Document
Untitled Document
© 2006 Planinsko društvo Vrhnika. |Izdelava: Mesec.org & PD Vrhnika
Untitled Document
Untitled Document
 
 
  - Veseli triglavci
  - Lintverni
  - Triglavke
  - Vaščani
  - Povžarji
  - Zimzelenčki
  - Cekinčki
  - Sončki
  - Barjani
 
 Galerija slik
 
 
 
 

Planinski izleti so namenjeni članom društva ...

 
07.03.2019
Poročilo Občnega zbora Planinskega društva Vrhnika

V petek, 22. februarja 2019, smo se planinci Planinskega društva Vrhnika srečali na občnem zboru. Pregledali smo poslovanje v letu 2018 in se seznanili z načrti za leto 2019.

Po uvodnem pozdravu predsednika društva, Jožeta Šušteršiča, je mlada planinka Ema Mrzelj zaigrala dve skladbi na prečno flavto.

Po kulturnem programu smo z eno minutnim molkom počastili spomin na naše preminule člane.

Sledila je podelitev bronastih in srebrnih znakov PZS, mladim planincem. Podelila sta jih načelnik Mladinskega odseka, Tomaž Stržinar in predsednik PD Vrhnika, Jože Šušteršič. Bronasti znak so dobili Niko Javornik, Luka Kos, Urh Mihevc, Filip Tomažič, Lucija Vrhovec in Maša Vujovič. Bronasti in srebrni znak sta prejeli Maša Kenk in Eva Kofjač. Srebrni znak sta prejela Jonas Javornik in Luka Mihevc. Neža Bajt in Ana Jerebic pa sta prevzeli srebrni znak, ki sta ga dobili na občnem zboru v letu 2018.

Po izvolitvi organov občnega zbora, kateremu je predsedoval Janez Petrič, je sledilo poročilo predsednika društva, Jožeta Šušteršiča.

V letu 2018 je društvo imelo 631 članov, prostovoljci smo opravili 11.800 ur. Upravni odbor se je udeležil 8 sej in ene dopisne seje. Za zbiranje sredstev za gradnjo koče na Planini, je ansambel Presenečenje imel dobrodelni koncert. Na Planini so potekala še zaključna dela pri koči, izveden je bil tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje. Na Planini smo organizirali srečanje ob zaključku gradnje Koče na Planini. Predsednik društva se je udeležil treh sej MDO Notranjske, člani društva pa so bili na srečanju MDO Notranjske v Polhovem Gradcu, dnevu planinskih doživetij na Rogli, na skupščini PZS v Šoštanju in na posvetu PZS na Vrhniki. Gostili smo tudi pohod invalidov na Planino. Gradbeni odbor za izgradnjo koče je bil ob zaključku gradnje Koče na Planini, na seji UO, razrešen 15. oktobra 2018.

Sledilo je poročilo načelnikov Gospodarskega, Mladinskega, Markacijskega, Odseka varuhov gorske narave in Vodniškega odseka. Svoje delo so predstavile planinske skupine Veseli Triglavci, Lintverni, Triglavke, Zimzeleni, Cekinčki, Sončki in Barjani. Poročila oziroma vtise odsekov in skupin iz pohodov, vsak mesec spremljate v Našem časopisu.

Vodniki Planinskega društva Vrhnika so v lanskem letu sodelovali pri izvedbi, organizaciji in vodenju pohodov in tabora. Vse skupaj so vodili 3.523 planincev. V preteklem letu je bilo na društvu 18 vodnikov, eni izmed njih so opravili tudi licenčna izpopolnjevanja.

Sledilo je poročilo načelnika Gospodarskega odseka, Romana Novaka.

V gradbenemu odboru so si v letu 2018 zadali, da dokončajo izgradnjo nove koče. To jim je uspelo in pridobili uporabno dovoljenje. Poleg tega pa so razširili drvarnico, odstranili kontejnerje, ki so služili oskrbovanju obiskovalcev med gradnjo koče, odpravili pomanjkljivosti v koči, oglaševali potek gradnje koče. Upravnemu odboru so predali vso dokumentacijo nove koče.

Na koncu se je Roman zahvalil vsem, ki so pripomogli, da koča stoji in tudi obratuje.

Program dela za leto 2019 so vsi predstavili v svojih poročilih za leto 2018.

Blagajničarka, Petra Krašovec, je predstavila finančno poročilo, poročilo Nadzornega odbora pa Helena Petrič.

Sledilo je poročilo verifikacijske komisije, ki ga je podal Jože Školc. Skladno z 38. členom Pravil PD Vrhnika je občni zbor bil sklepčen, ker je bilo na zboru prisotnih več kot 1/20 članov s plačano članarino za leto 2018.

Na zboru je bilo prisotnih 170 članov.

Na razpravo o poročilih, se je oglasil Jože Šušteršič, ki je povedal, da smo bili v času gradnje koče, davčni zavezanci.

Vsa poročila smo soglasno sprejeli.

Leto 2019 je za Planinsko društvo Vrhnika, volilno leto. Občnemu zboru je bilo predlagano novo vodstvo PD Vrhnika za obdobje 2019 – 2023 in sicer:

Predsednik: Tomaž Stržinar

Podpredsednik: Primož Pečlin

Tajnica: Polona Verbič

Blagajničarka: Petra Krašovec

Člani Upravnega odbora:

Marjan Cafuta

Praporščak

Marija Dolinar

Odsek varstva gorske narave

Matjaž Dremelj

Vodniški odsek

Tone Gutnik

Markacijski odsek

Metka Krašovec

Barjani

Roman Novak

Gospodarski odsek

Janez Petrič

član

Janez Slavec

Lintverni

Jože Školc

Veseli triglavci, Triglavke

Jože Šušteršič

član

Tine Turšič

Mladinski odsek

Sonja Zalar Bizjak

Sončki, Zimzeleni

Člani Nadzornega odbora:

Jana Fabjan

 

Dušica Stojanovski

 

Andrej Stržinar

 

Člani Častnega razsodišča:

Helena Petrič

 

Tone Turk

 

Jože Verbič

 

Nove organe Planinskega društva smo soglasno sprejeli.

V čustvenem govoru se je novi predsednik društva, Tomaž Stržinar, zahvalil za vso podporo, zaupanje in potrditev novega vodstva. Predstavil je delovni in finančni načrt za leto 2019, kateremu bo s pomočjo članov, največjo pozornost posvetili osnovni dejavnosti – planinstvu in urejanju poti. V letu 2019 pa bomo na Planini vgradili večjo čistilno napravo.

Po predstavitvi smo delovni in finančni načrt soglasno sprejeli.

Sledil je pozdrav gostov. Župan občine, Daniel Cukjati, je pozdravil udeležence zbora, bil vesel naših dosežkov, pohvalil gradbeni odbor in izpostavil naše medsebojno sodelovanje in prijateljstvo in nam zaželel uspešno delo naprej. Pred udeležence zbora so stopili še predsednik Meddruštvenega odbora planinskih društev Notranjske in predsednik PD Cerknica, Miro Mlinar, predsednik Športne zveze Vrhnike, Gvido Mravljak, predstavnica Civilne zaščite Vrhnika, Nataša Čož, predsednik Planinskega društva Blagajana Polhov Gradec, Stane Dvanajščak, predsednik Planinskega društva Horjul, Bogdan Seliger, bivši župan Stojan Jakin in predstavnik Turističnega društva Blagajana, Grega Mesec. Vsi so nam čestitali ob izgradnji nove koče na Planini in zaželeli varen korak po planinskih poteh.

Predstavnica Civilne zaščite Vrhnika, Nataša Čož, je predala Planinskemu društvu Vrhnika pohvalo, za pomoč in sodelovanje na občinski vaji ZiR »Železniška nesreča Verd 2018«.

Dokaz, da smo bili v letu 2018 prizadevni, je podelitev društvenih priznanj. Podelil jih je predsednik PD Vrhnika, Tomaž Stržinar. Diplomo PD Vrhnika sta prejela Dragica Lončar in Željko Jadanić. Bronasti znak PD Vrhnika sta prejela Karel Petrič in Mateja Slabe.

Posebne časti pa so bili deležni planinci, ki so za dolgoletno in uspešno delo prejeli priznanja Planinske zveze Slovenije. Ob pomoči predsednika društva, Tomaža Stržinarja, jih je podelil predstavnik PZS, Miro Mlinar. Bronasti častni znak PZS sta prejeli Metka Krašovec in Sonja Repnik, dobitnik zlatega častnega znaka PZS, pa je bil Jože Šušteršič.

Na koncu se je Jože Šušteršič zahvalil Triglavkam in čestital njihovi članici za rojstni dan, Helena Petrič, kot bivša predsednica Nadzornega odbora, pa se je Jožetu Šušteršiču zahvalila za njegovo delo.

Po končanem uradnem delu nas je predsednik zbora povabil na pogostitev v avlo OŠ Ivana Cankarja, za katero je poskrbel naš najemnik koče, Mitja Kovačič. Za sladko razvajanje so poskrbele članice planinske skupine Cekinčki.

Zapisala: Polona Verbič

Foto: Miran Klavora, Matjaž Dremelj in Miro Malneršič

 
  
 
   
   
Untitled Document
 
  Občni zbor PD Vrhnika
Občni zbor PD Vrhnika
Vabilo na redni letni občni ...
PLAČILO ČLANARINE ZA 2021
Božično - novoletno voščilo
Razpis za zbiranje predlogov ...
Razgledni stolpi v Sloveniji
Čudovit sončen zahod nad Pl...

Vse novice
  Pzs.si
Grzs.si
Gore-ljudje.net
Vrhnika.si
Stara Vrhnika.si
Barje.net
Zavod Ivana Cankarja
Zaplana.net
Planinec.si
Hribi.net
  Vreme ARSO
Vreme Vrhnika
Vreme Slovenija
 
  Stolpi na Planini nad Vrhniko skozi čas z gradnjo zadnjega v letu 2008