Untitled Document
Untitled Document
© 2006 Planinsko društvo Vrhnika. |Izdelava: Mesec.org & PD Vrhnika
Untitled Document
Untitled Document
 
 
  - Veseli triglavci
  - Lintverni
  - Triglavke
  - Vaščani
  - Povžarji
  - Zimzelenčki
  - Cekinčki
  - Sončki
  - Barjani
 
 Galerija slik
 
 
 
 

Planinski izleti so namenjeni članom društva ...

 
13.03.2018
Delo Planinskega društva Vrhnika v letu 2018

Sredi februarja smo se planinci Planinskega društva Vrhnika srečali na občnem zboru. Pregledali smo poslovanje v letu 2017 in se seznanili z načrti za leto 2018.

Po uvodnem pozdravu predsednika društva, Jožeta Šušteršiča, so mladi osnovnošolski planinci uprizorili igro »En dan v taboru«.

Po kulturnem programu smo z eno minutnim molkom počastili spomin na naše preminule člane.

Sledila je podelitev bronastih in srebrnih znakov PZS, mladim planincem. Podelila sta jih načelnik Mladinskega odseka, Tomaž Stržinar in predsednik PD Vrhnika, Jože Šušteršič. Bronasti znak so dobili Mitja Bogataj, David Božnar, Mina Moritoki Škof in Tara Weiss. Bronasti in srebrni znak sta prejela Teo Hlebec in Nace Moritoki Škof. Srebrni znak pa so prejeli Neža Bajt, Ana Jerebic, Anže Kofjač, Dan Rubido, Jošt Tominc, Alenka Verbič in Katarina Verbič.

Po izvolitvi organov občnega zbora, kateremu je predsedoval Janez Petrič, je sledilo poročilo predsednika društva, Jožeta Šušteršiča.

V letu 2017 je društvo imelo 630 članov, prostovoljci so opravili 17316 ur, člani gradbenega odbora za izgradnjo koče, pa so imeli še ogromno telefonskih pogovorov in prevoženih kilometrov.

Sledilo je poročilo načelnikov Gospodarskega, Markacijskega, Mladinskega, Vodniškega odseka in Odseka varuhov gorske narave. Svoje delo so predstavile planinske skupine Veseli Triglavci, Lintverni, Triglavke, Zimzelenčki, Cekinčki, Sončki in Barjani. Poročila oziroma vtise odsekov in skupin iz pohodov, vsak mesec spremljate v Našem časopisu.

Vodniki Planinskega društva Vrhnika so v lanskem letu sodelovali pri izvedbi, organizaciji in vodenju pohodov in tabora. Vse skupaj so vodili 3109 planincev. V preteklem letu je bilo na društvu 19 vodnikov, opravili so 5 kopnih in eno zimsko licenčno izpopolnjevanje. En vodnik se je izšolal za vodenje zahtevnih kopnih tur.

Izpostavimo naj poročilo načelnika Gospodarskega odseka, Romana Novaka, saj je bila v lanskem letu njihova dejavnost najbolj odmevna.

Sredi februarja lanskega leta so začeli s podiranjem in odstranjevanjem starega zavetišča in preselitvijo v dva bivalna zabojnika. V njih je najemnik »koče«, Mitja Kovačič, devet mesecev oskrboval obiskovalce Planine. V začetku marca je sledil izkop za temelje. V aprilu in maju so gradbinci sezidali objekt, konec junija pa so pokrili streho. V juliju in avgustu je sledila najbolj zahtevna akcija. V dolžini 1880 metrov so izkopali in položili vode za vodovodno, električno in optično napeljavo. S 27 prostovoljci in z vso razpoložljivo mehanizacijo so delo uspešno opravili.

Septembra so montirali okna, izdelali tlake, elektro in strojne inštalacije, pozidali krušno peč in štedilnik ter izvedli notranja zaključna dela. Novembra so pristopili k izdelavi fasade, leseni del fasade so skoraj v celoti naredili planinci sami in se izkazali kot pravi mojstri. Decembra je sledila montaža kuhinje in ostale notranje opreme. Za nočni pohod na Planino, ki je bil 22. decembra, pa so planinci že lahko vstopili v nove, še nedokončane prostore.

Gospodarski odsek pa ni samo gradil. Organizirali so dva predavanja v Cankarjevem domu. Urban Čepon je imel predavanje z naslovom Švica s kolesom, Alenka Mrak pa predavanje z naslovom Gorsko cvetje. Sodelovali so na festivalu kave, organizirali srečanje na Planini, izdelali ter ponujali koledar v zameno za prostovoljne prispevke in iskali sponzorje ter donatorje z namenom, da zberejo še manjkajoča sredstva za izgradnjo koče. Skozi celo leto so se predstavljali medijem in sicer na RADIO I, RTV SLO 1, TV KOPER, Slovenske novice, mesečno v Našem časopisu, na spletni strani mojaobcina.si in na spletni strani PD Vrhnika.

Dvakrat jih je na Planini obiskal župan občine Vrhnika, Stojan Jakin, ob koncu leta pa še predsedstvo Planinske zvete Slovenije.

Kot je rekel Roman Novak, je bilo leto zelo uspešno, delovno in naporno. Zahvalil se je vsem, ki so pomagali z delom ali denarnimi sredstvi.

Blagajničarka, Petra Krašovec, je predstavila finančno poročilo, poročilo Nadzornega odbora pa Helena Petrič.

Vsa poročila so bila soglasno potrjena.

Program dela za leto 2018 so vsi predstavili že v svojih poročilih za leto 2017. Izpostavimo pa naj program, ki ga je predstavil predsednik društva.

Kot vse doslej bodo tudi v letu 2018 skrbeli za dobro počutje članov, organizirali pohode, tečaje, predavanja in srečanja. Mladinski odsek bo organiziral 54. planinski tabor. Še naprej bodo zbirali sredstva za dokončanje koče in organizirali delovne akcije. Sodelovali bodo v skupnih akcijah v organizaciji MDO Notranjske. Društvo bo aktivno v Športni zvezi Vrhnika, sodelovalo bo z ZIC Vrhnika, Civilno zaščito, Turističnim društvom Blagajana in vsemi sorodnimi društvi in organizacijami. Vse akcije bodo objavljene na spletni strani PD Vrhnika in na razobešenih plakatih.

Po predstavitvi delovnega načrta, je Milan Jerman predstavil še finančni načrt za leto 2018. Še vedno sloni na pridobivanju sredstev za izgradnjo nove koče in poravnavanju obveznosti do izvajalcev gradnje le-te.

Tudi program dela in finančni načrt sta bila soglasno sprejeta.

Sledil je pozdrav gostov.  Župan občine, Stojan Jakin, je pozdravil udeležence zbora, bil vesel naših dosežkov in nam zaželel uspešno delo naprej. Pred udeležence zbora so stopili še predsednik Meddruštvenega odbora planinskih društev Notranjske, Miro Mlinar, predsednik Planinskega društva Blagajana Polhov Gradec, Stane Dvanajščak, predstavnica Turističnega društva Blagajana, Anita Čretnik in predsednik Planinskega društva Horjul, Bogdan Seliger. Vsi so nam zaželeli varen korak po planinskih poteh in uspešen zaključek izgradnje koče na Planini.

Dokaz, da smo bili v letu 2017 pridni, je podelitev društvenih priznanj. Diplomo PD Vrhnika so prejeli planinska skupina Lintverni, Vesna Klavora in Tomaž Gvozdanovič. Bronasti znak PD Vrhnika so prejeli Andrej Kolenc, Francka Plestenjak, Janko Plestenjak, Franc Trček, Marjan Skvarča, Stane Kržmanc, Viktor Repnik, Tatjana Rodošek in Srečko Kenk. Srebrni znak PD Vrhnika je prejel Miran Klavora, zlati znak PD Vrhnika pa Jernej Drašler in Leopold Torkar.

Posebne časti pa so bili deležni planinci, ki so za dolgoletno in uspešno delo prejeli priznanja Planinske zveze Slovenije. Ob pomoči predsednika društva, Jožeta Šušteršiča, jih je podelil predstavnik PZS, Miro Mlinar. Bronasti častni znak PZS je prejel Mitja Kovačič, srebrni častni znak PZS je prejela Polona Verbič. Dobitnika zlatega častnega znaka PZS, pa sta dobila Milan Jerman in Roman Novak.

Po končanem uradnem delu nas je predsednik zbora povabil na pogostitev v avlo OŠ Ivana Cankarja, za katero je poskrbel naš najemnik koče, Mitja Kovačič.

Zapisala: Polona Verbič

Fotografije: Miran Klavora in Andrej Kolenc

 
  
 
   
   
Untitled Document
 
  Zimzeleni na pohodu s Pokljuk...
Barjani po okolici Vrhnike ...
Veseli triglavci vabijo na po...
56. planinski tabor v Robanov...
Vabilo na planinski pohod
V avgustu ne bo uradnih ur
Vabilo na planinski pohod
BLEGOŠ, 20. junij 2020

Vse novice
  Pzs.si
Grzs.si
Gore-ljudje.net
Vrhnika.si
Stara Vrhnika.si
Barje.net
Zavod Ivana Cankarja
Zaplana.net
Planinec.si
Hribi.net
  Vreme ARSO
Vreme Vrhnika
Vreme Slovenija
 
  Stolpi na Planini nad Vrhniko skozi čas z gradnjo zadnjega v letu 2008